Projekteerime ja valmistame kahte tüüpi segisteid.

1. Topeltspiraalsegajaga segisti - vertikaalse pöörlemisteljega tööorganiga ( segaja ) seade. Kasutatav puistematerjalide ja vedelike segamiseks.

2. Trummelsegisti - horisontaalse pöörlemisteljega, kuid pöörlemistelje suhtes kalduasetatud silindrikujulise töökambriga segisti. Kasutatav puistematerjalide segamiseks.

Mõlemat tüüpi segistid töötavad tsüklilise segamise põhimõttel.

Teatud kogus materjali või erinevad komponendid laaditakse segistisse, misjärel toimub teatud aja jooksul nende efektiivne segamine ühtlase koostisega segu saamiseks. Peale valmis ühtlase massi saamist segisti tühjendatakse ning protsessi võib korrata.

Segistite projekteerimisel ja valmistamisel lähtume segatavate materjalide omadustest ja tellija- poolsetest nõuetest seadme sidumiseks konkreetsesse tootmisprotsessi.